Nieuws

Een gewaarschuwd (onder)aannemer is er twee waard.

In de nacht van 1 op 2 februari 2024 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel houdende Boek 6 Burgerlijk Wetboek ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ goed. De invoeringswet wordt vermoedelijk in juni…

Nieuw pachtdecreet

Het nieuwe Vlaamse Pachtdecreet is een feit.  Een beter evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de pachter en de verpachter? Op 1 november 2023 is het langverwachte Vlaamse Pachtdecreet…

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

VLAAMSE PAS IN OPENBAAR ONDERZOEK Vlaanderen heeft in navolging van het Europese netwerk van beschermde natuur “Natura 2000” instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd om de natuurkwaliteit te behouden en te verbeteren. Als onderdeel…

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord

Het Krokusakkoord – deel 2: het stikstofakkoord Stikstofgas maakt het overgrote deel uit van onze atmosfeer en is in principe onschadelijk voor organismen. De industrialisering en het grootschalig gebruik van…

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift

Het Krokusakkoord – deel 1: de bouwshift Al op 24 april 2015 keurde de Vlaamse regering een conceptnota over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed, waarin onder meer ook gezocht werd…

“Good living” in Brussel

“Good living” in Brussel.  Wie wil bouwen of verbouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening houden met de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (hierna GSV) die op het…

Vlaams woonrecht hervormd

Vlaams Woonrecht hervormd Recent werd opnieuw het Vlaams Woonrecht hervormd met “het Vlaamse decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen”  van 9 juli 2021 of kortom het…

Het vernieuwde goederenrecht

Het vernieuwde goederenrecht. Op 1 september 2021 was het eindelijk zo ver, niet enkel gingen de scholen opnieuw open, ook werd het oude negentiende-eeuwse goederenrecht vervangen door een meer hedendaagse…

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning

Milieuhygiëne en Omgevingsvergunning. Op 23 oktober 2020 is het nieuwe Besluit van 11 september 2020 van de Vlaamse Regering in werking getreden. Dit besluit wijzigt eerdere besluiten van de Vlaamse…

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis

Algemene vergaderingen gedurende de coronacrisis. Massaal doen we – sinds vrijdag 13 maart 2020 – aan social distancing en dit ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd…