Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning

Mogelijkheid tot wijziging RO-voorwaarden in omgevingsvergunning.

Wie een omgevings- of stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen onder voorwaarden en hieraan een wijziging wil aanbrengen kan dit vanaf 3 november 2020 bekomen via een gemotiveerd verzoek (artikel 82/1 omgevingsvergunningsdecreet). Deze mogelijkheid bestond tot voor kort enkel voor milieuvoorwaarden, maar werd bij besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 uitgebreid tot voorwaarden over ruimtelijke ordening, kleinhandel en vegetatiewijzigingen.

Ook voor voorwaarden, opgenomen in stedenbouwkundige vergunningen

Aangezien er geen specifieke overgangsbepaling voorzien is, geldt dat de regeling van toepassing is op alle nog niet vervallen vergunningen. De mogelijkheid om RO-voorwaarden bij te stellen speelt dus niet alleen bij omgevingsvergunningen, ingediend na inwerkingtreding van dit besluit, maar ook bij:

– vergunningsaanvragen die ingediend waren voor inwerkingtreding van dit besluit;

– niet-vervallen omgevingsvergunningen verleend voor inwerkingtreding van het besluit; én

– niet-vervallen stedenbouwkundige vergunningen.

Het besluit heeft geen wijzigingen aangebracht aan de te volgen procedure. Wel werden enkele wijzigingen aangebracht met betrekking tot het verloop van het openbaar onderzoek in geval van een procedure tot bijstelling van een verkavelingsvergunning. Zo moet worden vermeld op de website en op de aangeplakte affiche of de bijstelling gebeurt op verzoek of op ambtshalve initiatief.

Heeft u hierover vragen, dan staat ons departement Ruimtelijke ordening u graag te woord!