Uw advocaat omgevingsrecht vindt u bij ORYS

Advocatenkantoor stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieurecht

Bij ORYS hebben we een team van advocaten die zich gespecialiseerd hebben in specifieke aspecten van omgevingsrecht:

 • Stedenbouw
 • Ruimtelijk ordening
 • Milieurecht

Wij bieden rond deze materies, advies, begeleiding en bijstand in gerechtelijke procedures.

Onze cliënten in omgevingsrecht

Wij werken voor professionals uit de bouwsector:

 • Studiebureaus
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars

Ook overheden doen een beroep op onze juridische kennis inzake stedenbouw, ruimtelijke planning en milieurecht:

 • Gemeentes
 • Openbare besturen

En we werken ook voor particulieren inzake onteigeningen, stedenbouw, ruimtelijke planning en milieukwesties, …

Uw advocaat milieurecht, veiligheids- en welzijnswetgeving

Ook in het heel brede recht rond milieu, veiligheid en welzijn voelen we ons als een vis in het water. In deze materies adviseren en begeleiden we juridische procedures voor zowel particulieren, overheden als ondernemingen:

 • Omgevingsvergunningen (de vroegere milieuvergunning)
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Milieustrafrecht
 • Milieueffectenrapportering
 • Veiligheidsrapportering
 • Afvalproblematiek
 • Bodemwetgeving
 • Bodemsanering
 • Grondverzet
 • Geluidwetgeving
 • Waterbeleid
 • Natuurbehoud
 • Mestproblematiek
 • Energierecht

Uw advocaat voor juridisch advies en begeleiding rond plannen van ruimtelijke ordening, stedenbouw en onteigening

Heeft u advies nodig of juridische begeleiding rond planning en het opstellen van plannen ruimtelijke ordening en stedenbouw? Krijgt u te maken met een onteigening of wilt een procedure starten tegen plannen van aanleg? Wij helpen u met:

 • Wettigheid van plannen nakijken en aftoetsen
 • Formele procedure opstarten tegen plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Vergunningsaanvragen
 • Plannen van aanleg
 • Structuurplannen
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Aanvragen van een planologisch attest voor gemeentes
 • Onteigening, zowel administratief als burgerrechtelijk

In deze materies helpen we zowel ondernemingen, overheden als particulieren.

Uw advocaat voor uw vergunningsaanvraag van verkavelingen en bouwprojecten

Of u nu een particulier bent, een professional in de bouwsector, projectontwikkelaar of een gemeentelijke instantie, het advocatenteam van ORYS staat u bij in alle aspecten van vergunningsaanvragen:

 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Besprekingen met de overheden
 • Dossiersamenstelling
 • Redactie begeleidende nota’s in samenwerking met architecten, studiebureaus
 • Bezwaarschriften in openbare onderzoeken
 • Beroepsprocedures
 • Bijstand bij de verkoop van het project
 • Voor gemeentes: redactie van draaiboeken vergunningsprocedures
 • Stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning aanvragen

Handhaving ruimtelijke, ordening, stedenbouw en onteigening

Inzake handhaving van de wetgeving ruimtelijke ordening, stedenbouw en onteigening werken we ook voor particulieren (strafvordering en herstelvordering). Voor gemeentes en ondernemingen in de openluchtrecreaties en logies bieden we bijstand en juridische begeleiding rond:

 • Redactie vordering en herstelvordering voor de burgerlijke rechter en strafrechter
 • Advies beschermingswetgeving rond archeologisch erfgoed, monumenten en landschappen, uitvoeren van wegen en openbaar groen

Advies en bijstand nodig van een advocaat omgevingsrecht of milieurecht?
We helpen u ook met juridische kwesties rond planning, onteigening en vergunningen.

Bel +32 (0)2 410 10 66 of

Onze advocaten gespecialiseerd in omgevingsrecht, milieurecht ruimtelijke ordening, onteigening en stedenbouw

Thomas Ryckalts - Advocatenkantoor Orys

Thomas Ryckalts

bio
Sofie Albert Orys Advocaten

Sofie Albert

bio

Brecht Geebelen

bio

Bruno Lenssens

bio