ORYS: een advocatenteam met expertise in logistiek en supply chain

Logistiek en supply chain management

Logistiek verwijst naar het proces van het plannen, implementeren en beheren van de stroom van goederen, diensten en informatie vanaf het punt van oorsprong tot het punt van consumptie. Het omvat het coördineren van verschillende activiteiten, zoals transport, opslag, voorraadbeheer, verpakking en distributie, om ervoor te zorgen dat de juiste producten op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheden beschikbaar zijn.

Logistiek en supply chain management worden soms door elkaar gebruikt, maar strikt genomen betreft logistiek de goederenstroom van de eigen organisatie naar de klant, daar waar supply chain management ook het zogenaamde “voortraject” omvat, t.t.z. de goederenstroom van de leverancier naar de eigen organisatie.

Transport is hoe goederen van één punt naar een ander geraken en is aldus een constante in de logistieke keten of supply chain.

Logistieke contracten

Waar logistiek tal van actoren en niveau’s omvat, worden dus best de nodige en duidelijke afspraken gemaakt. Dat gebeurt via tal van mogelijke logistieke contracten. Het gaat meestal om dienstenovereenkomsten en huurovereenkomsten in tal van verschillende vormen.

ORYS kan u bijstaan in alle juridische kwesties rond logistiek, supply chain en transport.

Logistiek speelt een cruciale rol in tal van sectoren, waaronder productie, handel, distributie, e-commerce, gezondheidszorg en transport. Het is een essentieel onderdeel van supply chain management, dat zich in het algemeen richt op het efficiënt en effectief beheren van de gehele keten van activiteiten die betrokken zijn bij het leveren van grondstoffen, tot het leveren van producten of diensten aan consumenten.

Het doel van logistiek is het optimaliseren van de stroom van goederen en diensten, zodat ze op de meest kostenefficiënte en tijdige manier worden geleverd. Dit vereist een zorgvuldige planning en coördinatie van verschillende aspecten en het beheren van eventuele logistieke risico’s.

Juridisch advies en bijstand rond contracten, discussies en geschillen rond logistiek

Er is helaas ook regelmatig discussie omtrent eventuele aansprakelijkheid in geval van onderbrekingen, vertragingen of andere problemen in de bevoorradingsketen. Het betreft regelmatig complexe discussies tussen meerdere partijen en dit in soms zeer uiteenlopende juridicties.

Het advocatenteam van Orys met expertise in logistiek en transportrecht biedt u bijstand en juridisch advies inzake de verschillende contractuele aspecten van logistiek, maar ook in discussies en geschillen hieromtrent.

Onze advocaten gespecialiseerd in logistiek en supply chain

Erik De Caluwé - Orys Advocaten

Erik De Caluwé

bio

Christoph Pixner

bio