De Vlaamse regering beslist tot termijnverlengingen in de procedures inzake omgevingsvergunningen

De Vlaamse regering beslist tot termijnverlengingen in de procedures inzake omgevingsvergunningen.

Zoals u pas nog kon lezen op onze blog werd op 20 maart 2020 een Vlaams Nooddecreet goedgekeurd en gestemd over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

De inkt van het decreet is nog niet droog of daar is al een uitvoeringsbesluit dat een belangrijke impact heeft op de procedure inzake omgevingsvergunningen. Bij besluit van 24 maart 2020 is de Vlaamse regering namelijk overgegaan tot het voorzien van een bijzondere regeling rond verplichte proceduretermijnen en procedureverplichtingen zoals beslissingstermijnen of inspraakmomenten die doorkruist worden door de plicht van eenieder om zoveel als mogelijk thuis te blijven. Dit moet vermijden dat besturen er niet meer in slagen om tijdig beslissingen te nemen en moet ook eenieder de kans geven om inspraak te hebben en gepast te reageren in de lopende procedure.

Kort samengevat worden volgende ingrepen doorgevoerd:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020;
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen);
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen;
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Meer informatie vindt u in een overzicht zoals beschikbaar gemaakt door de Vlaamse administratie op de website van omgevingsloketvlaanderen.

Heeft u vragen over welke termijnen op uw hangend project van toepassing zijn, of vraagt u zich af op welke wijze u nuttig kan reageren bij een lopend openbaar onderzoek, dan staat ons team u graag bij.