Een advocaat ondernemingsrecht of vennootschapsrecht nodig?
ORYS helpt ondernemers en verenigingen juridisch op weg!

Onze advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht helpen u verder!

Het team van ORYS is volledig vertrouwd met het reilen en zeilen binnen kleine, middelgrote en grote ondernemingen, verenigingen en organisaties. We staan u juridisch bij in het dagelijks beheer, bij oprichting, in conflicten, herstructureringen, vereffeningen, overdracht van aandelen. ORYS begeleidt u en uw onderneming bij:

 • Rechtsvorm en oprichtingsformaliteiten
 • Kapitaal: statuut van de inbrengen en kapitaalsverrichtingen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, -conflicten en geschillenbeslechting
 • Bestuur, interne werking en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vertegenwoordiging van vennootschappen
 • Overnames, overdrachten van aandelen, fusies en splitsingen
 • Openbare overnameboden
 • Vzw-wetgeving
 • Mededingingsrecht
 • GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Faillissement, gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP, het vroegere WCO) en vereffening

Aanleunende rechtsgebieden voor uw onderneming of vereniging

Dit advies beperkt zich niet tot ondernemingsrecht, handelsrecht en vennootschapsrecht an sich. ORYS adviseert u ook over:

Ons doel? Uw dagelijkse bedrijfsvoering efficiënter en beter maken!

Van oprichting tot vereffening, over fusies en herstructureringen

Wij staan uw onderneming juridisch bij van oprichting tot vereffening. Ook bij een fusie of een herstructurering bieden we juridische begeleiding en gidsen we u door dit soms moeilijk parcours. Onze tussenkomst en ons advies betekenen niet alleen een meerwaarde in het dagelijkse beheer. We helpen u ook verder bij conflicten binnen uw vennootschap, uw vereniging of met derden.

ORYS helpt u met:

 • Transacties
 • Gerechtelijke procedures
 • Arbitrage
 • Betwistingen

Debiteurenbeheer en invorderingen

Uw openstaande facturen opvolgen en achter wanbetalers aangaan is essentieel om uw onderneming gezond te houden. ORYS helpt u wanbetalers op een efficiënte en kostenbewuste manier aan te pakken. Hoe we dat doen?

 • Bindende algemene voorwaarden
 • Sluitende handelscontracten
 • Ingebrekestellingen
 • Betalingen opvolgen
 • Openstaande vorderingen recupereren

Duurzaam innoveren

Duurzaam innoveren staat bij veel bedrijven bovenaan op de agenda. ORYS helpt u hier graag mee. Ons team volgt alle sociale en ecologische tendensen en wetgeving nauw op. Zo wijzen we u en uw bedrijf tijdig op aankomende veranderingen. Op die manier bent u altijd uw tijd vooruit en boekt u flexibel vooruitgang.

Marktpraktijken en consumentenbescherming

ORYS heeft ruime ervaring met procedures over deze materie. Wij helpen u wegwijs in de regelgeving over:

 • Gezamenlijk aanbod
 • Solden en sperperiodes
 • Verkoop met verlies
 • Aankondigingen van prijsverminderingen
 • Verkoop op afstand
 • Online verkoop

Wij adviseren uw bedrijf over de toepasbaarheid en de impact ervan en stellen contracten op conform de Marktpraktijkenwet.

Meer informatie of vrijblijvend advies van onze advocaat ondernemingsrecht of vennootschapsrecht?

Bel +32 (0)2 410 10 66 of

Onze advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Erik De Caluwé - Orys Advocaten

Erik De Caluwé

bio

Christophe Van Hecke

bio

Christoph Pixner

bio

Antoine Dierickx

bio