Nooddecreet voorziet in vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus

Nooddecreet voorziet in vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de limieten van de capaciteit in onze gezondheidszorg.

Indien een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid wordt uitgeroepen, moeten ook de nodige faciliteiten er zijn om deze crisis het hoofd te kunnen bieden.

Voor het verhogen van de ziekenhuiscapaciteit, alsook de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksintellingen moet in principe een strikte vergunningsprocedure doorlopen worden dewelke enige tijd in beslag neemt.

Om dit te vermijden heeft de Vlaamse regering een ontwerp van nooddecreet goedgekeurd die stelt dat, in geval deze noodsituatie ingaat, er een vrijstelling geldt van de vergunnings- en meldingsplichten ter zake.

Bovendien wordt het mogelijk gemaakt dat procedurele termijnen worden opgeschort of verlengd en procedurele verplichtingen tijdelijk worden aangepast in diverse decreten en uitvoeringsbesluiten.

Deze afwijkingsregeling zou ingaan van zodra de startdatum van de civiele noodsituatie wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en geldt dan voor een maximale termijn van 180 dagen, eenmalig verlengbaar met 180 dagen.

Het is nog wachten op de goedkeuring van het Vlaamse parlement.

De volledige tekst van dit nooddecreet kan u hier nalezen.