“Good living” in Brussel

“Good living” in Brussel. 

Wie wil bouwen of verbouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening houden met de voorschriften van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (hierna GSV) die op het ganse grondgebied van toepassing zijn. Een stedenbouwkundige vergunning wordt pas verleend indien de aanvraag voor dergelijke vergunningsplichtige werken in overeenstemming is met deze voorschriften, dan wel een afwijking kan worden toegestaan.

Deze voorschriften dateren reeds van 2007 en zijn aan een update toe. Daarom werd al begin 2019 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een herziening van de GSV goedgekeurd. Evenwel verliep het navolgend proces moeizaam met vele bezwaren en adviezen allerhande.

De vertraging heeft ertoe geleid dat er intussen nieuwe inzichten zijn over hoe de ordening van een moderne stad er uit moet zien.

De bevoegde staatssecretaris Smet heeft dan ook de opdracht gegeven aan een expertenpanel om het GSV volledig door te lichten en af te stappen van de bestaande voorschriften, en hierbij een ambitieus kader te scheppen om de levenskwaliteit van alle mensen, die wonen, opgroeien, werken en ondernemen in Brussel te verbeteren.

Vandaag is het expertenrapport “Good Living” beschikbaar. Hierin worden aanbevelingen en oplossingen aangereikt om de GSV grondig te hervormen vanaf de basis.

Het rapport werd opgesteld met als doel de stedenbouwkundige voorschriften in Brussel volledig te herzien. Meer bepaald gaat het om concrete aanbevelingen en oplossingen om de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GVS) te hervormen.

Het betreffen aanbevelingen van diverse aard, zoals de functies die toegestaan kunnen worden op het gelijkvloers, de voorkeur voor renovatie/verbouwing in plaats van sloop en nieuwbouw, een koeltenetwerk creëren via witte daken en groendaken om te kunnen omgaan met de klimaatveranderingen, meer open ruimte creëren en ontharden, verplichte buitenruimtes opleggen voor woningen, nieuwe specifieke voorschriften voor co-living en co-housing, etc.

Op basis van dit rapport zal nu een nieuw GSV opgemaakt worden. Wanneer het eerste ontwerp verwacht wordt, is nog koffiedik kijken. In de tussentijd zal nog even met de bestaande GSV uit 2007 gewerkt moeten worden.

Meer weten? Onze specialisten bij Orys Advocaten wijzen u de weg.