Welke impact heeft de coronacrisis op uw contractuele verplichtingen, en in het bijzonder op deze als verhuurder van een winkel of handelspand.

Welke impact heeft de coronacrisis op uw contractuele verplichtingen, en in het bijzonder op deze als verhuurder van een winkel of handelspand?

Het Coronavirus (ook wel COVID-19) houdt ondertussen lelijk huis op het Europees continent. Ook België wordt zwaar getroffen. Hoelang het virus ons land zal teisteren is voorlopig nog niet duidelijk. Wat wel vaststaat is dat veel ondernemingen hieronder zullen lijden en er operationele en financiële gevolgen van zullen dragen.

Wat nu als je onderneming bepaalde overeenkomsten niet kan nakomen door de coronacrisis? Kan men corona inroepen als overmacht om onder die verbintenissen uit te komen? Deze vraag, alsook specifiek haar toepassing op handelshuur, maken het voorwerp uit van de bijdrage van Mr. Erik De Caluwé.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met ons team.