ORYS is a law firm, specializing in real estate and corporate law. Our team of specialized lawyers assist professionals, individuals and public authorities with high-quality legal work and tailored advice.

In doing so, you can always count on a personal treatment, extensive expertise and a pragmatic approach to your case. Together we strive for sustainable solutions and long-term cooperation.

Our office is located in the heart of Brussels. You are always welcome to get to know us. We are just as happy to come to you.

We are happy to assist you in Dutch, French, English, Spanish and German.

Contact

Wolvengracht 38 bus 2
1000 Brussel
+32 (0)2 410 10 66
+32 (0)2 410 39 71

Nieuws

Beperking van indexering van de handelshuurprijzen in het Brussels Gewest

Op 9 december 2022 heeft het Brussels Parlement een voorstel van Ordonnantie goedgekeurd dat ertoe strekt de indexering van de handelshuurprijzen te beperken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dergelijke beperking wordt noodzakelijk geacht o.w.v. de felle stijging van de gezondheidsindex, o.m. ingevolge de oorlog in Oekraïne. Deze…

Naar een vereenvoudigd, digitaal en samenhangend omgevingsinstrumentarium

De Vlaamse Regering wijzigt het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kortweg: het Omgevingsvergunningsbesluit. Het gaat om een bijsturing van de regeling in het licht van de evaluatie van het Omgevingsvergunningendecreet. De belangrijkste vernieuwingen worden…

Wilt u graag een beroep doen op een van onze bekwame advocaten? Stel uw vraag of bel ons op 02 410 10 66

Onze partners: