Blog

La crise corona, force majeure pour le bail commercial?

La crise corona, force majeure pour le bail commercial? L’effet du Coronavirus (également connu sous le nom de COVID-19), prend des proportions énormes sur le continent européen. La Belgique n’échappe pas ses coups durs. Il est actuellement impossible de savoir pendant combien de temps le virus frappera notre pays. Il…

Me. Eddy VANDEN HEUVEL a rejoint notre équipe!

Me. Eddy VANDEN HEUVEL a rejoint notre équipe! Nous sommes heureux de vous annoncer le renforcement de notre équipe avec l’arrivée de Me. Eddy VANDEN HEUVEL. Me. VANDEN HEUVEL a construit une expérience depuis des années en différentes matières comme le droit de responsabilité, le droit d’assurances, la location résidentielle et commerciale, la copropriété,…

De eerste nieuwsbrief Arbeidsrecht is er!

De eerste nieuwsbrief Arbeidsrecht is er! Mr. Stefanie TACK houdt u vanaf nu op de hoogte van alle nieuwigheden in HR en het arbeidsrecht. U kan hier doorklikken naar onze eerste nieuwsbrief. U komt in deze eerste editie meer te weten over onder meer de nieuwe regels inzake deeltijdse tewerkstelling en…

Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis

KB nr. 15 – Regering biedt ademruimte voor ondernemingen getroffen door COVID-19 crisis: verlenging moratorium tot 17 juni 2020 Op vrijdag 24 april 2020 vaardigde de regering Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis uit (hierna…

ALGEMENE VERGADERINGEN GEDURENDE DE CORONACRISIS

ALGEMENE VERGADERINGEN GEDURENDE DE CORONACRISIS Massaal doen we – sinds vrijdag 13 maart 2020 – aan social distancing en dit ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Op veel domeinen brachten deze maatregelen niet alleen veel vragen, maar ook…

HET CORONAVIRUS INFECTEERT OOK LOPENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN

HET CORONAVIRUS INFECTEERT OOK LOPENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN Het Ministeriële Besluit van 18 maart 2020 (houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken) heeft gezorgd voor heel wat commotie en verwarring in de bouwsector. Kon nog verder gewerkt worden of niet? En welk effect heeft een…

Nieuwe tools in de gereedschapskoffer om tot een beter geordend Vlaanderen te komen

Nieuwe tools in de gereedschapskoffer om tot een beter geordend Vlaanderen te komen Op vrijdag 20 december 2019 heeft de Vlaamse regering het ontwerp van Instrumentendecreet goedgekeurd. Begin 2018 werd reeds een voorontwerp goedgekeurd, maar nu is de rechte lijn ingezet naar een nieuw instrumentarium in de ruimtelijke ordening. Het…

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen!

Evenwicht in de Brave New WWWorld – Jubelt gij allen! Belgische advocaten en juristen, en dan vooral deze die van dicht of van ver te maken hebben met de General Data Protection Regulation (‘GDPR’) (Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) – (EU) 2016/679), zijn sedert 17 december 2019 wakker geworden in een…

Vacature bij ORYS Advocaten

VACATURE – Voor ons kantoor gelegen in het hart van Brussel, zijn wij op zoek naar:  Een Nederlandstalige advocaat met ervaring in Corporate. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk, contractueel en procedureel, en verkieslijk ook ervaring heeft met vastgoedcontracten en vastgoedfiscaliteit.     Heb jij als advocaat…

Vacature bij ORYS Advocaten

VACATURE – Voor ons kantoor gelegen in het hart van Brussel, zijn wij op zoek naar:  Gedreven advocaat-medewerk(st)er met ervaring in het Handels- en burgerlijk recht, vastgoed- en contractenrecht.  Gezocht profiel: sterke interesse in en kennis van het brede handelsrecht (o.m. handelscontracten, distributie, IP,…), alsook van vastgoed- en contractenrecht (aanneming, promotie, retail en…

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak Hoe gaan we om met onze ruimte op lange termijn? Welke strategie volgen we om onze ruimte te ordenen? Om hier een antwoord op te bieden voerde de overheid – gemeenten, provincies en Vlaanderen – begin deze eeuw ruimtelijke structuurplannen in. Dit geldt ook…

Een nieuw regeerakkoord voor Vlaanderen: wat valt er te verwachten inzake Omgeving?

Een nieuw regeerakkoord voor Vlaanderen: wat valt er te verwachten inzake Omgeving? Iedereen heeft de mond vol van het afschaffen van de woonbonus. Maar uiteraard bevat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord nog andere belangrijke ideeën die zicht geven op het toekomstige beleid van deze regering. Specifiek voor het beleidsdomein Omgeving stellen…

Een nieuwe maand, weer een nieuwsflash arbeidsrecht!

Een nieuwe maand, weer een nieuwsflash arbeidsrecht! Tussen 11 en 24 mei 2020 worden de volgende sociale verkiezingen georganiseerd in heel wat Belgische bedrijven. Tijdens de gehele verkiezingsprocedure worden, onder meer door de werkgevers, regelmatig persoonsgegevens verwerkt, waardoor het belangrijk is even stil te staan bij de verplichtingen die daarbij…

WIJZIGING VAN DE REGELGEVING INZAKE WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN VANAF 2021

WIJZIGING VAN DE REGELGEVING INZAKE WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN VANAF 2021 Besluit Vlaamse Regering dd. 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking De woningkwaliteit wordt op vandaag tweedelig bewaakt, enerzijds via administratieve handhaving en anderzijds via een strafrechtelijke handhaving. De administratieve handhavingswijze ondergaat een transformatie in de quotering van woonkwaliteitsgebreken, onder meer…

VAN BUURTWEG NAAR GEMEENTEWEG, EN ZOVEEL MEER.

VAN BUURTWEG NAAR GEMEENTEWEG, EN ZOVEEL MEER. Op 1 september 2019 is het zover. Dan treedt het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 – zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 12 augustus 2019 – in werking. Dit impliceert dat de aloude Wet op de buurtwegen van 10…

Check us out on social media

LinkedIn

Posez votre question

Notre équipe

x
Menu