De omgevingsvergunning hervormt het vergunningslandschap in grote mate.  De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning worden in één omgevingsvergunning verenigd. De beslissingen worden door één bevoegde overheid genomen en de aanvragen worden bij één “Omgevingsloket” digitaal ingediend.

Omgevingsloket

Op donderdag 23 februari 2017 treedt de regelgeving in verband met de omgevingsvergunning in werking. Nu in de praktijk reeds duidelijk werd dat niet alle gemeenten tegen deze datum voorbereid zouden zijn op de komst van de omgevingsvergunning, heeft het Vlaams Parlement op 25 januari 2017 het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen, hetgeen tot gevolg heeft dat gemeentes individueel uitstel kunnen vragen tot 1 juni 2017.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie in eerste aanleg bevoegd zijn – op basis van de regels van het decreet betreffende de omgevingsvergunning – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet. Aan de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning voor deze aanvragen wijzigt er bijgevolg niets.

Dit betreft:

1°    de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies

2°    de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten

3°    ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse

4°    de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten.

Deze aanvragen worden vanaf deze datum verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be .

Gemeentelijk niveau: individueel uitstel mogelijk tot 1 juni 2017

Gemeenten kunnen individueel beslissen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017, maar later te implementeren. Dit uitstel van de implementatie kan uiterlijk tot 1 juni 2017. De gemeenten dienen uiterlijk 14 februari te beslissen of ze de inwerkingtreding willen uitstellen.

Beslist een gemeente om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tot max. 1 juni 2017 de procedures blijven hanteren zoals deze op vandaag geldig zijn.

Om te weten via welke procedure u uw vergunning moet indienen, dient de aanvrager vanaf 20 februari 2017 de lijst die gepubliceerd zal worden op omgevingsloket.be na te kijken om na te gaan via welke procedure de aanvraag dient ingediend te worden.

Klik hier voor een handig schema of contacteer ORYS Advocaten voor meer informatie.

Menu