Julie LAUWERS
LinkedIn

Julie LAUWERS

Mr. Julie LAUWERS studeerde in 2009 af in de Master in de Rechten aan de Rijksuniversiteit van Gent.

Medio 2009 vatte Mr. Lauwers haar stage aan bij een Brussels advocatenkantoor. In 2012 stond zij mee aan de wieg van ORYS-advocaten.

Mr. Lauwers maakt bij ORYS-advocaten thans deel uit van de Cel Administratief recht, met een bijzondere focus op stedenbouw & ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, woonkwaliteit, bodem en milieu en begeleidt zij diverse contractuele aspecten van het vastgoed. Een ruime expertise werd reeds opgebouwd in deze materies, zowel voor wat betreft de Vlaamse als Brusselse regelgeving.

Daarnaast was zij tot 2014 docent “Ruimtelijke Ordening en Milieurecht” in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars, en dit zowel aan Syntra Brussel als aan Syntra AB, campus Leuven.

Mr. LAUWERS werkte ook jarenlang mee aan diverse publicaties, waaronder de Vastgoedcodex.

Ze is tevens houder van het getuigschrift bijzonder opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

Menu