LinkedIn

Frederik DE WINNE

Frederik De Winne studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan de KULeuven.

Tijdens zijn masterjaren specialiseerde hij zich in het Publiekrecht en het Internationaal en Europees recht. Omwille van zijn bijzondere interesse in het Europese milieurecht schreef hij zijn masterproef rond de verticale implementatie van de Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap.

Het jaar daarop ving hij aan de Vrije Universiteit Brussel een MANAMA aan in Internationaal en Europees recht afgerond met grote onderscheiding.

Het is tijdens dit specialisatiejaar dat DE WINNE participeerde aan de internationale pleitwedstrijd Rousseau. Hierin werd hij verkozen tot achtste beste pleiter en eindigde het VUB-team op een knappe derde plaats.

In oktober 2014 vervoegde DE WINNE de cel ruimtelijke ordering en milieurecht van het advocatenkantoor ORYS.

Menu