Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak

Hoe gaan we om met onze ruimte op lange termijn? Welke strategie volgen we om onze ruimte te ordenen? Om hier een antwoord op te bieden voerde de overheid – gemeenten, provincies en Vlaanderen – begin deze eeuw ruimtelijke structuurplannen in. Dit geldt ook voor de provincie Vlaams-Brabant, waar het provinciale ruimtelijk structuurplan dateert van 7 oktober 2004.

Vandaag staan we voor andere uitdagingen en denken we anders over wonen, werken, mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte. Het bestaande systeem van structuurplanning wordt geleidelijk vervangen door een systeem van beleidsplanning.

De vernieuwing van het beleid richt zich op drie sporen:

  • Spoor 1: ruimtelijke ontwikkelingen sturen binnen een performant mobiliteitsnetwerk
  • Spoor 2: het uitwerken van een ruimtelijk-economische agenda voor de provincie
  • Spoor 3: de ruimtelijke vertaling van het provinciaal klimaatplan

Bij de opmaak van haar beleidsplan zet de provincie Vlaams-Brabant in op een open dialoog. In de loop van 2019 zal de provincie inwoners, belanghebbenden en lokale besturen zowel informeren als consulteren. Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 ontvangt de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant schriftelijke opmerkingen over de conceptnota via ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.

Daarnaast stelt de provincie Vlaams-Brabant ook een milieueffectenrapport op naar aanleiding van dit beleidsplan. Ook hier kunnen burgers en lokale besturen hun mening geven over welke milieueffecten nog bijkomend onderzocht moeten worden. Vanaf 1 december 2019 ontvangt de deputatie gedurende 60 dagen schriftelijke opmerkingen over de kenningsgevingsnota milieueffectenbeoordeling via mer@vlaanderen.be.

Meer info? Kijk de conceptnota en kennisgevingsnota in:

Conceptnota Beleidsplan Ruimte

Kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling

Voor verdere informatie hieromtrent, mag u ook steeds contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten.

Menu