Thomas RYCKALTS

Thomas RYCKALTS studeerde in 2002 af als licentiaat in de Rechten optie sociaal-economisch recht (VUB).

Onmiddellijk na zijn studies vervoegde hij een Brussels kantoor, gespecialiseerd in het handels- en economisch recht.

Vanaf 2003 was hij aan de slag bij GD+A-advocaten in het specifieke beleidsdomein van het Administratief Recht met een bijzondere aandacht voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Als medeoprichter van ORYS Advocaten (2012) is Mr. Ryckalts verantwoordelijk voor het administratief recht, en meer in het bijzonder het stedenbouwrecht, het milieurecht en de overheidsopdrachtenreglementering.