Julie LAUWERS

Meester Julie LAUWERS studeerde in 2009 af als Master in de Rechten aan de UGent.

In 2012 stond zij mee aan de wieg van ORYS-advocaten.

Meester Lauwers maakt bij ORYS-advocaten thans deel uit van het departement Omgevingsrecht, waar zij cliënten begeleidt en bijstaat bij hun projecten in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast heeft zij een bijzondere ervaring opgebouwd in woonkwaliteit, onteigening, milieu en overheidsopdrachten.

Daarnaast behoren ook vastgoedcontracten en -beheer, huur, handelshuur en pacht tot haar specialiteiten.

Meester LAUWERS was tot 2014 docent “Ruimtelijke Ordening en Milieurecht” in de beroepsopleiding voor vastgoedmakelaars, en dit zowel aan Syntra Brussel als aan Syntra AB, campus Leuven en werkte ook jarenlang mee aan diverse publicaties, waaronder de Vastgoedcodex.

Ze is tevens houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.