ORYS: one stop shop
voor ondernemingen en verenigingen

Specialisten in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en handelsrecht

Het team van ORYS is volledig vertrouwd met het reilen en zeilen binnen ondernemingen. Kleine, grote en middelgrote bedrijven staan wij juridisch bij in hun dagelijks beheer, bij oprichting, in conflicten, herstructureringen, vereffeningen, overdracht van aandelen. ORYS begeleidt u en uw ondernemingen bij:

 • rechtsvorm en oprichtingsformaliteiten
 • kapitaal: statuut van de inbrengen en kapitaalsverrichtingen
 • aandeelhoudersovereenkomsten, -conflicten en geschillenbeslechting
 • bestuur, interne werking en bestuurdersaansprakelijkheid
 • vertegenwoordiging van vennootschappen
 • overnames, overdrachten van aandelen, fusies en splitsingen
 • openbare overnameboden
 • vzw-wetgeving
 • mededingingsrecht
 • GDPR (Data Protection)
 • faillissement, gerechtelijke reorganisatie (WCO) en vereffening

Dit advies beperkt zich niet tot ondernemingsrecht, handelsrecht en vennootschapsrecht an sich. ORYS adviseert u ook over

Ons doel? Uw dagelijkse bedrijfsvoering efficiënter en beter maken!

ORYS heeft een duidelijke aanpak van het GDPR-verhaal.

Wij stellen de onderneming altijd voor om een audit te doen op hun kantoor om hun databanken, het beheer daarvan, de reeds aanwezige protocollen en eventuele actuele problemen in kaart te brengen.

We doen dit via een Legal Interim Management-formule om de kostprijs voor de onderneming te drukken.

Wij voorzien maximaal twee dagen werk ter plaatse, tenzij de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de onderneming ons nopen meer dagen te voorzien. Daarmee geniet de onderneming voor de GDPR-audit van een tarief gunstiger dan het gebruikelijke door ons aangerekende tarief.

Op basis van de audit maken wij een GDPR-rapport op, met hierin een overzicht van de bevindingen en een voorstel van aanpak. Uiteraard maken wij na de audit een raming voor de opmaak van het auditverslag, zodat de onderneming steeds weet waar zij aan toe is.

Er zal door de onderneming steeds moeten worden voorzien in verwerkingsregisters, verwerkingsovereenkomsten, privacy-verklaringen, … . ORYS heeft haar eigen basisdocumenten, die zij graag ter uwer beschikking stelt. Ons kantoor is uiteraard steeds bereid om deze documenten samen met de cliënt verder op maat te maken.

ORYS kan voor de implementatie van het actieplan een erkend DPO ter beschikking stellen. Deze DPO zal telefonisch beschikbaar zijn bij vragen en eventuele problemen. De eventueel vastgestelde problemen/breaches moeten eveneens gemeld worden via een speciaal daartoe voorziene mailbox. Bij melding van problemen, staat ORYS garant dat de melding bij de bevoegde autoriteiten gebeurt binnen de wettelijk voorziene termijn.

Contacteer ons voor verdere informatie of een offette via ons contactformulier.

Wij staan u bij in elk aspect van het ondernemingsleven: van oprichting tot vereffening. Ook bij een fusie of een herstructurering bieden we juridische begeleiding en gidsen we u door dit soms moeilijke parcours. Onze tussenkomst en ons advies betekenen niet alleen een meerwaarde in het dagelijkse beheer. We helpen u ook verder bij conflicten binnen uw vennootschap, uw vereniging of met derden.

U kunt bij ons terecht voor al uw juridische ondernemingsbehoeftes:

 • transacties
 • gerechtelijke procedures
 • arbitrage
 • betwistingen

Uw openstaande facturen opvolgen en achter wanbetalers aangaan is essentieel om uw onderneming, groot of klein, gezond te houden. ORYS helpt u en uw bedrijf wanbetalers op een efficiënte en kostenbewuste manier aan te pakken. Hoe we dat doen?

 • bindende algemene voorwaarden
 • sluitende handelscontracten
 • ingebrekestellingen
 • betalingen opvolgen
 • openstaande vorderingen recupereren

Duurzaam innoveren speelt een sleutelrol in vele bedrijven. ORYS helpt u hier graag mee. Ons team volgt alle sociale en ecologische tendensen (link naar pagina milieurecht) in de regelgeving nauw op. Zo kunnen we u en uw bedrijf tijdig op aankomende veranderingen wijzen. Op die manier bent u altijd uw tijd vooruit en boekt u flexibel vooruitgang.

ORYS heeft ruime ervaring met procedures over deze materie. Wij helpen u wegwijs in de regelgeving over gezamenlijk aanbod, solden en sperperiodes, verkoop met verlies, aankondigingen van prijsverminderingen, verkoop op afstand, enz. Wij adviseren uw bedrijf over de toepasbaarheid en de impact ervan en stellen contracten op conform de marktpraktijkenwet.

Onze specialisten in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en handelsrecht:

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66