Omgevingsrecht
voor ondernemingen en overheden

Alle advies rond ruimtelijke ordening, stedenbouw en onteigeningen

Nog steeds staat de wetgeving rond ruimtelijke ordening en stedenbouw in de stellingen. Bij ORYS volgen we deze wetgeving op de voet op. Zo bieden wij advies, begeleiding en bijstand in gerechtelijke procedures rond de verschillende aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw: de planning, de vergunningen en de handhaving van de regelgeving.

Voor professionals, particulieren en overheden

ORYS werkt voor professionals zoals projectontwikkelaars, architecten en studiebureaus. Gemeentes en openbare besturen doen veelvuldig een beroep op onze diensten. En ook particulieren kunnen steeds bij ORYS terecht voor al hun kwesties rond onteigeningen, stedenbouw en milieuvragen.

Advocaten in milieurecht

U begint aan de bouw van een nieuw bedrijfspand? Of u wilt uw huidig bedrijf uitbreiden, maar moet rekening houden met de milieuwetgeving? Uw milieuvergunning houdt bepaalde beperkingen in voor uw onderneming. Hoe houdt u daar juridisch rekening mee?

Milieurecht is een uitgebreide rechtstak die ook voortdurend aan verandering onderhevig is. Omdat de materie vaak heel technisch is, werken we nauw samen met technische specialisten zoals Adviesbureau PH7, onze partner voor milieucoördinatie en advies.

Wij begeleiden en adviseren particulieren, openbare besturen, gemeentes, studiebureaus, architecten, projectontwikkelaars bij:

 • wettigheid van plannen nakijken en aftoetsen
 • formele procedures tegen plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • (delicate) vergunningsaanvragen
 • plannen van aanleg
 • structuurplannen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • aanvragen van een planologisch attest voor gemeentes
 • onteigeningen, zowel administratief als burgerrechtelijk

Vergunningsaanvragen brengt ORYS samen met u tot een succesvol einde. Of u nu een particulier bent, een professional, projectontwikkelaar of een gemeentelijke instantie.

 • haalbaarheidsonderzoeken
 • besprekingen met de overheden
 • dossiersamenstelling
 • redactie begeleidende nota’s in samenwerking met architecten, studiebureaus
 • bezwaarschriften in openbare onderzoeken
 • beroepsprocedures
 • bijstand bij de verkoop van het project
 • voor gemeentes: redactie van draaiboeken vergunningsprocedures
 • stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning aanvragen

Voor particulieren:

 • strafvordering
 • herstelvordering

Voor gemeenten:

 • redactie vordering en herstelvordering voor de burgerlijke rechter en strafrechter
 • advies beschermingswetgeving rond archeologisch erfgoed, monumenten en landschappen, uitvoeren van wegen en openbaar groen

Ook voor ondernemingen in openluchtrecreatie en logiesverstrekkende bedrijven!

We adviseren en begeleiden in kwesties rond:

 • milieuvergunningen
 • milieuaansprakelijkheid
 • milieustrafrecht
 • milieueffectenrapportering
 • veiligheidsrapportering
 • afvalproblematiek
 • bodemwetgeving
 • bodemsanering
 • grondverzet
 • geluidwetgeving
 • waterbeleid
 • natuurbehoud
 • mestproblematiek
 • energierecht
Onze specialisten omgevingsrecht:

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in omgevingsrecht?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66