Omgevingsrecht
voor ondernemingen en overheden

Alle advies rond ruimtelijke ordening, stedenbouw en onteigeningen

Nog steeds staat de wetgeving rond ruimtelijke ordening en stedenbouw in de stellingen. Bij ORYS volgen we deze wetgeving op de voet op. Zo bieden wij advies, begeleiding en bijstand in gerechtelijke procedures rond de verschillende aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw: de planning, de vergunningen en de handhaving van de regelgeving.

Voor professionals, particulieren en overheden

ORYS werkt voor professionals zoals projectontwikkelaars, architecten en studiebureaus. Gemeentes en openbare besturen doen veelvuldig een beroep op onze diensten. En ook particulieren kunnen steeds bij ORYS terecht voor al hun kwesties rond onteigeningen, stedenbouw en milieuvragen.

Advocaten in milieurecht

U begint aan de bouw van een nieuw bedrijfspand? Of u wilt uw huidig bedrijf uitbreiden, maar moet rekening houden met de milieuwetgeving? Uw milieuvergunning houdt bepaalde beperkingen in voor uw onderneming. Hoe houdt u daar juridisch rekening mee?

Milieurecht is een uitgebreide rechtstak die ook voortdurend aan verandering onderhevig is. Omdat de materie vaak heel technisch is, werken we nauw samen met technische specialisten zoals Adviesbureau PH7, onze partner voor milieucoördinatie en advies.

Onze specialisten omgevingsrecht:

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in omgevingsrecht?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66