Koen DE PUYDT geeft lezingen voor vastgoedmakelaars!

Tijdens de uiteenzettingen in Antwerpen, Gent en Hasselt, zal Koen DE PUYDT de nieuwe spelregels voor de vastgoedmakelaar op een rij zetten. Hij behandelt de gewijzigde vastgoedmakelaarswet en de nieuwe privacyregelgeving (GDPR). Beide regelwijzigingen hebben een belangrijke impact op het reilen en zeilen van een vastgoedkantoor.

De vastgoedmakelaarswet

Bij wet van 21 december 2017 werd de Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 gewijzigd. Er zitten enkele belangrijke wijzigingen bij voor de vastgoedmakelaar. Er zijn vooral nieuwe regels voor de syndici, betreffende het systeem van tuchtstraffen en bewarende maatregelen en wat betreft de derdengelden. De nieuwe bepalingen zijn reeds op 1 februari in werking getreden, met uitzondering van de regels omtrent de derdenrekening. Deze gaan van kracht vanaf 1 augustus 2018.

De volgende wijzigingen zullen worden besproken door Koen DE PUYDT:

  • Administratieve vereenvoudiging voor Syndici. De syndicus moet geen lijsten met zijn beheerde mede-eigendommen meer toesturen aan het BIV, indien de VME de gegevens van hun syndicus heeft geregistreerd in bij de Kruispuntbank. Deze registratie dient te gebeuren voor iedere vereniging waarvoor de syndicus is aangesteld.
  • Informatieplicht van de syndicus bij een tuchtstraf. De syndicus wordt verplicht om de VME op de hoogte te brengen van een eventuele tuchtrechtelijke sanctie die hij/zij oploopt en dit via een aangetekend schrijven, waar de wetgever de verplichte inhoud heeft vastgelegd.
  • De derdenrekening. Eindelijk voorziet de wetgever in de wettelijke verankering van de derdenrekening, die al deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis). Het kind heeft ook een nieuwe naam: de kwaliteitsrekening. Er zijn twee verschillende soorten: de eigenlijke derdenrekening en de rubriekrekening. Een derdenrekening is een globale rekening waarop geld wordt ontvangen, dat de vastgoedmakelaar moeten doorstorten aan klanten of derden. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening die wordt geopend voor een grote som of een specifiek dossier. De wetgever legt een aantal gebruiksvoorwaarden op, zoals het snel doorstorten van de betrokken sommen of de doorstorting naar een rubriekrekening of in sommige gevallen zelf de Deposito- en Consignatiekas.
  • Herziening systeem tuchtrechtelijke vervolging. Als de rechtskundig assessor een klacht seponeert, kan de klager een herziening van deze beslissing vragen aan een rechtskundig assessor-generaal. Dit betreft een beroepsmechanisme dat tot op heden onbestaande was. De positie van de rechtskundig assessor-generaal is volledig nieuw. De wisselwerking tussen de assessoren en de assessor-generaal dient nog verder te worden uitgewerkt door de regering in een KB.
  • Bewarende maatregelen. Het BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector. De duurtijd van deze maatregelen bedraagt maximaal drie maanden, met een mogelijke verlening van maximaal zes maanden.
  • Meer transparantie voor de klager. Het BIV communiceert het beschikkend gedeelte van definitief geworden tuchtbeslissingen automatisch aan de klager. Hij moet hier dus niet langer om verzoeken. De consument wordt hierdoor nauwer betrokken.

De nieuwe privacyregels

De GDPR (verordening voor de verwerking van persoonsgegevens) is niet alleen een hot item, maar een belangrijk aandachtspunt voor vele ondernemingen/instellingen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving immers in voege. Het zal een effect hebben op elke organisatie, ook op de vastgoedmakelaar.

Koen DE PUYDT zal een korte toelichting geven van de belangrijkste spelregels en de aandachtspunten voor de vastgoedmakelaars voor de verdere toepassing van de GDPR op een rijtje zetten. De grootste misvatting zou zijn dat de GDPR na 25 mei een fenomeen uit te verleden wordt. Wel in tegendeel. De nieuwe privacywetgeving zal maar echt relevant worden na deze datum.

De lezingen vinden plaats op en in:

3 juli 2018 vanaf 11u30 tot 14u te Antwerpen (Edegem), Congrescentum Ter Elst. Inschrijven kan via de website van CONFOCUS of door hier te klikken.

18 oktober 2018 vanaf 11u30 tot 14u te Gent, Holiday Inn Expo. Inschrijven kan via de website van CONFOCUS of door hier te klikken.

8 november 2018 vanaf 11u30 tot 14u te Hasselt, Hogeschool PXL – Congres. Inschrijven kan via de website van CONFOCUS of door hier te klikken.

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de wijzigingen in ons juridisch universum, vul dan onderstaan formulier in en u krijgt voortaan onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Menu