De nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen treedt op 1 juli 2017 in werking. De kaart van overstromingsgevoelige gebieden toont welke percelen in Vlaanderen in “effectief”, in “mogelijk” of “in niet” overstromingsgevoelig gebied liggen en welke gebieden in de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones liggen.

De aanpassingen hebben voornamelijk betrekkingen op de “effectief” overstromingsgevoelige gebieden en komen voort uit van inlichtingen omtrent recente overstromingen maar ook op basis van nieuwe modelberekeningen.

Voor eigenaars, makelaars en notarissen

Deze geactualiseerd kaart kan gebruikt worden voor de informatieplicht ten aanzien van kandidaat-kopers of -huurders wanneer u een grond of een pand wilt verkopen of verhuren.

In het kader van de informatieplicht is de nieuwe kaart van toepassing op:

  • onderhandse overeenkomsten die na 30 juni 2017 afgesloten worden;
  • authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst na 30 juni 2017 afgesloten wordt;
  • authentieke akten zonder voorafgaande onderhandse overeenkomst die na 30 juni 2017 verleden worden;
  • openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen na 30 juni 2017 aangevat worden.

Voor eigenaars en vergunningverleners

Deze nieuwe kaart dient ook als beoordelingselement voor de watertoets in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag.

In het kader van een stedenbouwkundige aanvraag is de nieuwe kaart van toepassing:

  • op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 30 juni 2017;
  • voor voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering na 30 juni 2017 wordt verstuurd.

Voor meer informatie omtrent de concrete impact van deze nieuwe kaart op uw eigendom of op uw beroepsactiviteiten, kan u steeds contact opnemen met ons team

Menu