De invoering van de omgevingsvergunning wordt uitgesteld tot 1 januari 2018. Door de aanhoudende problemen met de software is de deadline van 1 juni 2017 onmogelijk geworden, en is een nieuw uitstel aan de orde. Dat staat in een voorstel van decreet dat woensdag via spoedbehandeling unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De omgevingsvergunning hervormt het vergunningslandschap in grote mate.  De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning worden in één unieke vergunning verenigd. De beslissingen worden door één bevoegde overheid genomen en de aanvragen worden bij één “Omgevingsloket” digitaal ingediend.

Omgevingsloket

Op donderdag 23 februari 2017 trad de regelgeving in verband met de omgevingsvergunning in werking. Nu in de praktijk reeds duidelijk werd dat niet alle gemeenten tegen deze datum voorbereid zouden zijn op de komst van de unieke vergunning, heeft het Vlaams Parlement op 25 januari 2017 het decreet over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen, hetgeen tot gevolg heeft dat gemeentes individueel uitstel konden vragen, hetgeen massaal gebeurde. Voor de gemeentes die toendertijd om dit uitstel vroegen, geldt nu dus een bijkomend uitstel tot 1 januari 2018.

 

Klik hier voor een handig schema of contacteer ORYS Advocaten voor meer informatie.

Menu