Intellectueel
eigendom

Alle advies rond intellectueel eigendomsrecht

ORYS is heel actief op het domein van intellectueel eigendom. Intellectuele eigendomsrechten zijn alle rechten op de voortbrengselen van de menselijke geest. Denken we maar aan computerprogramma’s, boeken, teksten, uitvindingen, kweekproducten, oorsprongsbenamingen, modellen, merken… Het intellectueel eigendomsrecht beschermt al deze intellectuele creaties.  Op deze verschillende types van creaties zijn heel specifieke regelgevingen van toepassingen. ORYS is uw specialist in auteursrechten, octrooien merkenrecht, IT-recht, domeinnamen, bescherming van bedrijfsgeheimen, …

Voor ondernemingen, IT’ers, kunstenaars,…

ORYS werkt voor ondernemingen, vennootschappen, architecten, artiesten, kunstenaars, IT’ers,  wetenschappers, … We zijn er uiteraard niet alleen om advies te geven, maar ook om u bij te staan bij gerechtelijke procedures.

Heet u een computerprogramma geschreven? Een app ontwikkeld of een website gemaakt? Dan is het zaak om al vooraf uw creatie te beschermen en niet af te wachten tot iemand met uw code aan de haal gaat, uw app verkeerdelijk verspreidt of uw design grofweg kopieert. De wetgeving rond auteursrecht en IT-recht is complex. ORYS helpt u deskundig en gedreven verder met praktisch advies en up-to-date knowhow.

Maak kennis met onze advocaten in IT-recht.

Auteursrecht geeft je als maker van een bepaald werk (een tekst, een kunstwerk, foto’s, films, journalistieke stukken) het recht om te bepalen hoe je werk openbaar wordt gemaakt, verveelvoudigd, verkocht,… Het auteursrecht is een recht van rechtswege: u hoeft uw werk niet te deponeren of registreren om als auteur erkend te worden. Wilt u uw werk toch beschermen? ORYS helpt u daarbij.

U heeft iets uitgevonden en wil anderen verhinderen dat ze uw uitvinding gebruiken of namaken? Dan is een octrooi de oplossing voor u. Om een beroep te kunnen doen op het octrooirecht, moet uw uitvinding wel voldoen aan een aantal strikte voorwaarden opgelegd door de overheid: ORYS begeleidt u bij uw octrooiaanvraag en het vrijwaren van uw rechten. Octrooibescherming is er niet automatisch.

In tegenstelling tot auteursrecht, is merkenrecht geen automatisch recht. U moet uw werk laten registreren voor bepaalde categorieën van waren of diensten. Laat u uw merk niet registreren, dan kunnen anderen ook uw merk gebruiken. U kunt uw merk voor de Benelux laten registeren of het uitbreiden naar andere landen. In dat laatste geval moet u de internationale procedures volgen. ORYS beantwoordt al uw vragen over merkenregistratie en begeleidt u bij de procedure en eventuele geschillen.

Onze specialisten in intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht en IT-recht:

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in IT-recht, intellectueel eigendomsrecht of merkenrecht?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66