Blog

Me. Eddy VANDEN HEUVEL a rejoint notre équipe!

Me. Eddy VANDEN HEUVEL a rejoint notre équipe! Nous sommes heureux de vous annoncer le renforcement de notre équipe avec l’arrivée de Me. Eddy VANDEN HEUVEL. Me. VANDEN HEUVEL a construit une expérience depuis des années en différentes matières comme le droit de responsabilité, le droit d’assurances, la location résidentielle et commerciale, la copropriété,…

De eerste nieuwsbrief Arbeidsrecht is er!

De eerste nieuwsbrief Arbeidsrecht is er! Mr. Stefanie TACK houdt u vanaf nu op de hoogte van alle nieuwigheden in HR en het arbeidsrecht. U kan hier doorklikken naar onze eerste nieuwsbrief. U komt in deze eerste editie meer te weten over onder meer de nieuwe regels inzake deeltijdse tewerkstelling en…

Een nieuw regeerakkoord voor Vlaanderen: wat valt er te verwachten inzake Omgeving?

Een nieuw regeerakkoord voor Vlaanderen: wat valt er te verwachten inzake Omgeving? Iedereen heeft de mond vol van het afschaffen van de woonbonus. Maar uiteraard bevat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord nog andere belangrijke ideeën die zicht geven op het toekomstige beleid van deze regering. Specifiek voor het beleidsdomein Omgeving stellen…

Een nieuwe maand, weer een nieuwsflash arbeidsrecht!

Een nieuwe maand, weer een nieuwsflash arbeidsrecht! Tussen 11 en 24 mei 2020 worden de volgende sociale verkiezingen georganiseerd in heel wat Belgische bedrijven. Tijdens de gehele verkiezingsprocedure worden, onder meer door de werkgevers, regelmatig persoonsgegevens verwerkt, waardoor het belangrijk is even stil te staan bij de verplichtingen die daarbij…

WIJZIGING VAN DE REGELGEVING INZAKE WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN VANAF 2021

WIJZIGING VAN DE REGELGEVING INZAKE WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN VANAF 2021 Besluit Vlaamse Regering dd. 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking De woningkwaliteit wordt op vandaag tweedelig bewaakt, enerzijds via administratieve handhaving en anderzijds via een strafrechtelijke handhaving. De administratieve handhavingswijze ondergaat een transformatie in de quotering van woonkwaliteitsgebreken, onder meer…

VAN BUURTWEG NAAR GEMEENTEWEG, EN ZOVEEL MEER.

VAN BUURTWEG NAAR GEMEENTEWEG, EN ZOVEEL MEER. Op 1 september 2019 is het zover. Dan treedt het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019 – zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 12 augustus 2019 – in werking. Dit impliceert dat de aloude Wet op de buurtwegen van 10…

Onze tweede nieuwsbrief Arbeidsrecht!

Onze tweede nieuwsbrief Arbeidsrecht! Lees hier onze tweede nieuwsbrief arbeidsrecht met deze maand op het menu onder meer de gewijzigde procedure van invordering door de RSZ van sociale zekerheidsschulden, een uitgebreide bevoegdheid van de RSZ inzake controle op het ter beschikking stellen van werknemers, en meer over het nieuwe mantelzorgverlof. …

Un vent nouveau chez ORYS Advocaten!

Un vent nouveau chez ORYS Advocaten! ORYS Advocaten souhaite vous informer des nouveautés intervenues dans la vie quotidienne de ce bureau. Nouvel avocat-associé: Me Sofie ALBERT Nous aimerions donc vous présenter notre nouvel avocat-associé. Après avoir complété son stage chez nous et en tant que collaboratrice au bureau, nous sommes très…

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten!

Een nieuwe wind bij ORYS advocaten! ORYS advocaten wil u graag op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op het kantoor. Nieuwe partner: Mr. Sofie ALBERT Wij willen u graag voorstellen aan onze nieuwste partner. Nadat zij eerder haar volledige stage bij ons heeft doorlopen en daarna jaren als vaste medewerkster bij het kantoor heeft gewerkt, zijn wij heel…

ORYS zoekt nog een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax!

ORYS Advocaten wenst zijn team Ondernemingsrecht te versterken met een Nederlandstalige advocaat met enkele jaren ervaring in Corporate & Tax. We zoeken iemand die vertrouwd is met de corporate rechtspraktijk en ook de ondernemingsfiscaliteit in de vingers heeft. Voorts zoeken we naar mensen met een passie voor het (ondernemings- en verbintenissen)recht in het algemeen, aangezien we geloven dat brede kennis van het recht onontbeerlijk is voor elke zakenadvocaat. Indien je je hierdoor aangesproken voelt, aarzel dan niet om ons jouw CV te sturen!

ORYS zoekt nog wat versterking voor zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht!

ORYS Advocaten wenst zijn team burgerlijk recht en ondernemingsrecht te versterken met enkele Nederlandstalige advocaten met enkele jaren ervaring. Een passie voor het burgerlijk recht en meer in het bijzonder allerhande overeenkomsten (huur, koop/verkoop, opstal, erfpacht, …) of het ondernemingsrecht is absoluut aangewezen. Voel je zeker aangesproken en stuur ons jouw CV!

Verandering op til op het vlak van de Vlaamse ruimtelijke ordening

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten die hierin opgenomen zijn, zijn meer doen met minder ruimte en meer samenhang creëren tussen de steden en dorpen en de openruimtegebieden. Ook wordt ingezet op een meer divers woningbestand om in te spelen op de demografische ontwikkelingen (sociale mix).

Nieuwe wetgeving: het nieuwe burgerlijke wetboek in de pipeline!

De ministerraad heeft op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet tot de hervorming van het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht goedgekeurd. Het gaat om een ernstige wijziging. Er worden bijvoorbeeld wat “controversiële” zaken verduidelijkt inzake buitengerechtelijke ontbinding, in de rechtspraak gangbare begrippen zoals “rechtsmisbruik” worden in de wet opgenomen en enkele hiaten worden ingevuld.

De hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke ordening (BWRO) is een feit!

Op 20 april 2018 is de ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verschillende opmerkelijke wijzigingen worden doorgevoerd. De wetgever streeft hiermee naar administratieve vereenvoudiging en een sneller afleveren van stedenbouwkundige vergunningen als antwoord op de klachten van zowel burgers als vastgoedpromotoren.

Grote btw-hervorming voor de vastgoedsector in de pipeline!

De federale ministerraad heeft eind maart 2018 de hervorming van btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Een historische hervorming, daar het de grootste hervorming van de btw-regels in de afgelopen decennia betreft. Principieel is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Vanaf 1 oktober 2018 veranderen echter de regels in een B2B context.

Check us out on social media

LinkedIn

Posez votre question

Notre équipe

x
Menu