In navolging van het decreet van 4 mei 2016, in werking getreden op 1 september 2016, wordt middels twee uitvoeringsbesluiten van 15 juli 2016 de ontmanteling van de handhavingsarm van het Departement RWO, t.w. het Agentschap Inspectie RWO, geconcretiseerd.

Het Agentschap Inspectie RWO bestond uit:

  • de Bouwinspectie;
  • de Inspectie Onroerend Erfgoed;
  • de Wooninspectie;

Het is in afwachting van en in voorbereiding op de integrale inkanteling van de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en de oprichting van één enkel beleidsdomein Omgeving, dat sinds 1 september 2016 de handhaving inzake stedenbouw en onroerend erfgoed reeds overgeheveld werden naar het departement LNE.

Het departement RWO blijft volledig bevoegd voor het wonen. Sinds 1 september jongstleden houdt RWO zich enkel nog bezig met de beleidsaspecten inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed .

Daarnaast wordt het agentschap Wonen-Vlaanderen versterkt, doordat de Wooninspectie – bevoegd voor de handhaving inzake (sociale) huisvesting – zich bij deze dienst voegt.

Deze fusies zijn de uitvoering van het regeerakkoord 2014-2019 waarin volgende samenvoegingen werden aangekondigd:

  • Beleidsdomein Omgeving: fusie van het beleidsdomein LNE en het beleidsdomein RWO;
  • Departement Omgeving: fusie van het Departement LNE, het departement Ruimte Vlaanderen en het Agentschap Inspectie RWO.

Vanzelfsprekend volgen wij dit van nabij verder op.

 

Voor meer informatie, kan u steeds terecht bij Julie LAUWERS en Thomas RYCKALTS.

Voor het Besluit van de Vlaamse Regering aangaande de overdracht van de IVA RWO, klik hier.

Voor het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integratie van de Inspectie RWO in het departement LNE, klik hier.

 

Menu