btw-hervorming

De federale ministerraad heeft eind maart 2018 de hervorming van btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Een historische hervorming, daar het de grootste hervorming van de btw-regels in de afgelopen decennia betreft. Principieel is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Vanaf 1 oktober 2018 veranderen echter de regels in een B2B context.

Principieel is, overeenkomstig de Europese btw-richtlijn, de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. Voor de verhuur van een kantoorruimte, stuk grond etc. dient er dus geen btw te worden weerhouden. Vanaf 1 oktober 2018 zouden de regels in deze B2B context veranderen.

Bij de definitieve aanname van deze hervorming, wordt aan de partijen de mogelijkheid gegeven om zich te onderwerpen aan de btw-heffing, mits de professionele verhuurder en professionele huurder daar uitdrukkelijk voor opteren.

Het voorontwerp van wet werd reeds goedgekeurd. De Raad van State zal er binnenkort een advies over dienen uit te brengen.

Deze aangekondigde maatregelen gelden exclusief voor nieuwe gebouwen of op grondig gerenoveerde bestaande gebouwen (vernieuwbouw), voor zover deze projecten van start zijn gegaan na 1 oktober 2018. Projecten die eerder worden en werden opgestart, zijn uitgesloten. Lopende verhuurcontracten kunnen dan ook niet genieten van het nieuw stelsel.

Praktisch gezien, en indien partijen hier gebruik van wensen te maken, dient de verhuurder btw te rekenen op de huurprijs en zal hij in ruil genieten van de onmiddellijke en integrale aftrek van de btw op de oprichtingskosten van het nieuwe gebouw dat hij verhuurt. De huurder van zijn kant, kan de aangerekende btw in aftrek brengen, zodat dit voor hem een budgetneutrale operatie is.

De aangekondigde maatregelen zijn bedoeld als een stimulans voor het vastgoedpatrimonium. Zodoende wenst de regering nieuwe investeringen aan te moedigen.

Uit het wetsontwerp vloeit ook een nieuw uitzondering voort op de vrijstelling voor onroerende verhuur. Bij kortdurende verhuur van onroerende goederen moet er verplicht btw geheven worden. Deze verplichting is enkel van toepassing als de verhuurperiode korter is dan zes maanden. De hoedanigheid van de huurder is hier van geen belang.

Voor meer informatie omtrent deze hervorming raadpleeg het ORYS Team.

Indien u op de hoogte wenst te blijven van de wijzigingen in ons juridisch universum, vul dan onderstaan formulier in en u krijgt voortaan onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Menu