Sinds 1 juni 2016 moet bij sommige aanvragen om stedenbouwkundige vergunning en sommige verkavelingsaanvragen een bekrachtigde archeologienota gevoegd worden.

De aanstiplijsten (stedenbouwkundige vergunningen) werden daarom aangepast.

Het is aan de vergunningverlenende overheid om bij het verlenen van de vergunning:

  • het naleven van de bekrachtigde archeologienota verplicht op te nemen als voorwaarde bij de vergunning
  • en in het geval van afwijkende vergunde werken verplicht mee te delen dat de procedure overeenkomstig art. 5.4.16 tot en met art. 5.4.21 van het Onroerenderfgoeddecreet geldt.

De praktijk toont alvast aan dat het bekomen van een bekrachtigde archeologienota een aanzienlijke tijd in beslag neemt, evenals een niet geringe bijkomende kost vormt bij een bouw- en of verkavelingsproject.

Contacteer Julie LAUWERS voor meer informatie.

Menu