Juridisch advies en begeleiding rond personeelsbeleid, aanwerven en ontslaan van personeel, arbeidsovereenkomsten, …

Arbeidsrecht

Onze specialisten in arbeidsrecht staan kleine, grote en middelgrote bedrijven bij bij al hun vragen inzake individueel en collectief arbeidsrecht. ORYS biedt eveneens bijstand in gerechtelijke procedures voor de arbeidsgerechten.

Meer specifiek begeleidt het team Arbeidsrecht bedrijven bij:

Algemeen personeelsbeleid van de onderneming
Aanwerven en ontslaan van personeel
Opstellen van arbeidsrechtelijke documenten
Onderhandelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten en zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten
Sociale inspecties
Interne HR audits
Collectief arbeidsrecht
Reorganisatie van ondernemingen

Algemeen personeelsbeleid van de onderneming

ORYS assisteert u bij en adviseert bedrijven over het dagelijks HR en personeelsbeleid (zoals o.m. omtrent het verlonings- en motivatiebeleid binnen de onderneming, de mogelijkheden van alternatieve verloning, hoe om te gaan met absenteïsme, ed.)

Aanwerven en ontslaan van personeel

Ons team begeleidt u doorheen de hele aanwervings- en ontslagprocedure, gaande van advisering, het opstellen van de nodige documenten, het maken van berekeningen, het uitwerken van mogelijke scenarios, het onderhandelen met tegenpartijen, tot de implementatie (zoals de implementatie van individuele ontslagen en eindeloopbaanscenarios).

Opstellen van arbeidsrechtelijke documenten

ORYS is vertrouwd met het opstellen van allerlei arbeidsrechtelijke documenten, zoals het arbeidsreglement, specifieke clausules (zoals, confidentialiteits- en niet-concurrentiebedingen), bijlagen bij arbeidsovereenkomsten, bedrijfspolicies, ondernemings-cao’s, ed.

Onderhandelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten en zelfstandige dienstverleningsovereenkomsten

Onze specialisten kunnen u bijstaan bij het onderhandelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten en zelfstandige samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten. Tevens adviseren zij welke samenwerkingsvorm(en) mogelijk is/zijn voor een specifiek scenario en welke de daaraan verbonden voor- en nadelen en de potentiële risico’s zijn.

Sociale inspecties

ORYS adviseert en assisteert bedrijven uitgebreid in het kader van sociale inspecties.

Interne HR audits

Ons team verricht interne HR audits op vraag van bedrijven (o.m. ter voorbereiding van sociale inspecties), waarbij wij een nazicht en doorlichting doen van de volledige (of een deel van) de HR documentatie van het bedrijf en waarna wij een (gedetailleerd) rapport opstellen met bevindingen en aanbevelingen.

Collectief arbeidsrecht

Het team Arbeidsrecht is eveneens gespecialiseerd in het bijstaan en adviseren over de werknemersvertegenwoordiging binnen de onderneming (OR, CPBW, VA), de sociale verkiezingen en beschermde werknemers. Wij staan bedrijven eveneens bij in het kader van collectieve conflicten.

Reorganisatie van ondernemingen

ORYS adviseert en begeleidt bedrijven doorheen het hele proces bij collectieve ontslagen en sluitingen van onderneming, en meer specifiek, bij het uitwerken van een gedetailleerd stappenplan en tijdens de informatie en consultatieprocedure, de onderhandelingen van een sociaal plan en de formaliteiten naar de overheden toe.

Daarnaast heeft het team Arbeidsrecht een uitgebreide ervaring in het adviseren van bedrijven in het kader van bedrijfsovernames (zowel langs kopers- als verkoperszijde).

Onze specialisten in arbeidsrecht:
x

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in arbeidsrecht?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66

Menu