Het decreet op het integraal handelsvestgingsbeleid (DIHB) voorzag al dat de steden en gemeenten kernwinkelgebieden zouden kunnen afbakenen in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Het besluit van 17 februari 2017 laat die mogelijkheid nu ingaan op 1 mei 2017. En dit samen met de verplichting om de ontwerpen van stedenbouwkundige verordening in openbaar onderzoek te laten gaan.

Doel van het DIHB bestaat erin dat het Vlaams gewest samen met de steden, gemeenten en provincies een integraal handelsvestigingsbeleid voert.

Concreet willen de verschillende overheden de krachten bundelen om een volgende doelstellingen te bereiken:

  • creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel en vermijden van de aangroei van ongewenste kleinhandelslinten;
  • versterken van de leefbaarheid in het stedelijke milieu;
  • versterken van de kernwinkelgebieden;
  • mobiliteit.


Vanaf 1 mei 2017 is het voor de steden en gemeenten voortaan mogelijk om kernwinkelgebieden, winkelarme gebieden, oppervlaktenormen voor kleinhandelsactiviteiten,… af te bakenen in een GRUP of stedenbouwkundige verordening.

Een andere belangrijke wijziging gaat in op 1 januari 2018. Wanneer er vanaf deze datum omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden uitgereikt, mag niemand nog zonder vergunning kleinhandelsactiviteiten uitvoeren op een oppervlakte van meer dan 400 m² als die activiteiten plaatsvinden gedurende meer dan:

  • 180 dagen per jaar, als de activiteiten in overeenstemming zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften; of
  • 90 dagen per jaar, als dat niet het geval is.

Heeft u vragen over uw bestaande of toekomstige exploitatie, aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Menu