De wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, voert eindelijk de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State in.

In de huidige stand van de wetgeving worden de adviezen immers niet bekendgemaakt. Ze blijven vertrouwelijk en de minister die het advies aanvraagt, oordeelt over de opportuniteit om ze aan derden te bezorgen.

Sinds 1997 zijn er reeds verschillende parlementaire initiatieven genomen om dit probleem op te lossen.

De Raad van State moet de adviezen van de afdeling wetgeving voortaan bekendmaken via een publiek toegankelijk elektronisch informatienetwerk. Niet alleen de adviezen worden gepubliceerd, ook alle teksten waarover ze gaan.

In principe moet het advies onverwijld bekendgemaakt worden. Maar voor een aantal adviezen geldt een afwijkend moment van bekendmaking.

De adviezen die de Raad van State heeft gegeven vóór de bekendmaking verplicht wordt, zullen stelselmatig ook worden gepubliceerd.

De nieuwe wet van 16 augustus 2016 treedt uiterlijk in werking op 1 januari 2017.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Julie LAUWERS.

 

Menu