Aansprakelijkheid
en verzekeringsrecht

Alle advies rond aansprakelijkheid en verzekeringsrecht

Ongevallen en schadegevallen hebben vaak geschillen over aansprakelijkheid als gevolg. ORYS staat u met raad en daad bij in dergelijke geschillen en gerechtelijke procedures over aansprakelijkheid. Of het nu gaat om burgerlijke aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, verkeersrecht, letselschaden, overheidsaansprakelijkheid… in ORYS vindt u steeds een kundige partner die alle aspecten van het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht beheerst.

Voor particulieren, verzekeringsmaatschappijen, verzekeraars, ondernemingen,…

ORYS werkt voor particulieren, ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, … We zijn er uiteraard niet alleen om advies te geven, maar ook om u bij te staan bij gerechtelijke procedures.

Ons advocatenteam is vertrouwd met rechtsbijstandsverzekeringen, autoverzekeringen, familiale verzekeringen, brand- en waterschadeverzekeringen, verzekeringen BA-uitbating, sportverzekeringen, verzekeringen BA na levering, ABR-polissen, brand- en waterschadeverzekeringen, …

Aannemers en architecten blijven 10 jaar verantwoordelijk na oplevering voor o.a. zware gebreken en gebreken die raken aan de stabiliteit van het gebouw. Daarnaast worden de bouwheer, de architect en de aannemer vaak geconfronteerd met claims vanwege schade aan aanpalende gebouwen, conceptiefouten of constructiefouten. ORYS heeft veel ervaring met deze materie en helpt bouwheren, architecten en aannemers graag verder met alle kwesties en problemen rond hun aansprakelijkheid.

Wij bieden rechtsbijstand aan slachtoffers van verkeersongevallen en andere ongevallen die hun lichamelijke letsels en schade willen vergoed zien. Wij staan ons cliënteel bij in het begroten van lichamelijke schade en tijdens medische deskundigenonderzoeken.

De wet stelt een producent aansprakelijk voor de schade die een gebrek in zijn product veroorzaakt. Heeft u schade opgelopen door het normale gebruik van een product? Dan staan wij u bij in het verhalen van de schade op de producent. Eveneens staan wij producenten bij die te maken krijgen met claims inzake productaansprakelijkheid.

In uw vrije tijd kunt u een letsel oplopen door toedoen van een andere sporter. Wie is verantwoordelijk voor deze schade? Heeft uw medesporter de schade opzettelijk toegebracht? Is er sprake van onrechtmatig handelen? Wat als blijkt dat de verzekering de schade niet dekt?

Onze specialisten aansprakelijkheid en verzekeringsrecht:

Advies nodig van een gespecialiseerde advocaat in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht?
Stel uw vraag per mail of bel ons op 02 410 10 66